Historia

 

Porin Urheiluveteraanit r.y –  Tästä aloitettiin vuonna 1954

 

 

Sunnuntaina 17.10. Kekkosen 5. hallituksen vuonna eli  1954 kokoontui Porin kaupungissa urheiluseura Tarmon kerhohuoneistoon Liisankatu 3 uljasryhtisiä, kirkas ja vireäsilmäisiä, tosin jo nuoruutensa parhaat päivät erinäisiä vuosia sitten nähneet, mutta elämähän alkaa vasta 40 ikävuodesta, urhoja mietiskelyihin, joista tämä pöytäkirja on laadittu. Näihin tuumailuihin osallistuivat; Heikki Honkamo; Lamminen Lauri; Juho Lievonen; Mörsky Antti; Teodor Ruohonen; Suominen Risto; Frans Tähtinen.

                                                                  1§

 

Juho Lievonen, joka on jossakin määrin tunnettu porilaisissa urheilupiireissä ja vaikuttaa olevan vähäisen innostunut urheilusta, avasi kokouksen selostaen kokoontumisen tarkoitusta. Vaikuttimina siihen ovat olleet ne, että myöskin partaa kasvava mies tarvitsee terveen sielunsa kehyksiksi karaistuneen kropan, joka on saavutettavissa tiili- tai hiilimurskalla, hohtavilla hangilla mättäisissä männiköissä. Suunnitteilla on iäkkäämpien urheilupartojen urheilukerho, joka järjestäisi näille muutamia kilpailuja vuodessa ja kokoaisi siipiensä suojaan porilaisia ja ympäristöläisiä asianharrastajia

                                                                 2 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Juho Lievonen ja sihteeriksi  Antti  Mörsky.

                                                                 3 §

Käydyn keskustelun tuloksena Lievosen esityksestä oli, että iäkkäämpienkin henkilöitten olisi syytä pyrkiä säilyttämään kehollista kuntoaan erilaisten urheiluharrastusten jatkuvalla ylläpitämisellä. Tähän päästäisiin paremmin, jos olisi joukko, joka yhteistoimin pitäisi tätä harrastusta tavoitteenaan. Yksimielisenä päätöksenä oli, että 45 ikävuotta täyttäneet perustaisivat kerhon, jota ainakaan toistaiseksi ei rekisteröitäisi, ylläpitämään tämän ikäpolven urheiluharrastuksia mm. järjestämällä jäsenilleen eri vuodenaikoina sopivia kilpailuja, jotka olisivat toiminnan ja yhteisen harrastuksen osoituksena ja ilmenemismuotoina. Jäseniksi tähän kerhoon pääsisivät kaikki 45 vuotta täyttäneet porilaiset ja sen ympäristökuntien asianharrastajat, miespuoliset, jotka eivät saa kerhon asioista keskusteltaessa kajota politiikkaan, koska sillä ovat käytettävissä kilpakentät muualla, eikä tarkoituksena ole kerhon puitteissa järjestää puhe- eikä suunsoittokilpailuja.

                                                             4§

Kokous päätti esittää seuraavalle kokoukselle perittäväksi jäsenmaksua kultakin jäseneltä vuosittain 500 markkaa, jollaisella jäsenmaksulla arveltiin voitavan järjestää kerhon taloudellinen puoli.

                                                                 5§

Alustavasta jäsenhankinnasta lupautuivat huolehtimaan seuraavat: Juho Lievonen hoitaa asiaa Outokummun Metallitehtaan, Harjavallan Kuparitehtaan ja Rikkihappotehtaan osalta; Heikki Honkamo Porin Konepajan osalta; Frans Tähtinen Porin Voiman ja Antti Mörsky Friitalan Nahkan osalta.

                                                                 6§

Seuraava kokous päätettiin pitää samassa paikassa eli Tarmon kerhohuoneistossa tiistaina 2.11.1954 kello 19.00, johon tilaisuuteen koetetaan saada tulemaan jäseniä runsaslukuisemmin.

                                               Kokouksen puolesta

                      Juho Lievonen                                   Antti Mörsky

 

 

Hallinto

 

Porin Urheiluveteraanien perustava kokous pidettiin siis sunnuntaina 17.10.1954. Kuten edellä olevasta perustamiskokouksen pöytäkirjasta voidaan todeta, ei seuraa heti perustamisensa jälkeen rekisteröity.  Itse asiassa perustavassa kokouksessa ei sovittu tarkoin edes seuran nimeä.  Kokouksen puheenjohtaja Juho Lievonen toi esiin ainoastaan, että ollaan perustamassa ”iäkkäämpien urheilupartojen urheilukerhoa”.  Yhdistysrekisteriin seura merkittiin niinkin myöhään kuin vuonna 1981.

 

Tammikuun 18. päivänä 1955 pidettiin seuran ensimmäinen vuosikokous. Kokouksessa esiteltiin Antti Mörskyn laatima sääntöluonnos, jonka kokous hyväksyi sellaisenaan noudatettavaksi.  Kokouksesta laaditussa pöytäkirjassa seuran nimenä esiintyy Porin Seudun Urheiluveteraanit, joten voidaan arvioida nimiehdotuksen sisältyneen Mörskyn laatimaan sääntöehdotukseen ja tulleen sitä kautta. Kokous valitsi kerhon puheenjohtajaksi Juho Lievosen, sihteeriksi Yrjö Leipälän, rahastonhoitajaksi Antti Mörskyn ja muiksi hallituksen jäseniksi Paavo Virtasen ja Uuno Linnainmaan.

 

Seuran toimintaa on tämän jälkeen luotsanneet lukuisat luottamushenkilöt. Seuraavassa keskeiset luottamushenkilöt koko seuran olemassaolon ajalta 1954 – 2014: 

 

Puheenjohtajat

Juho Lievonen                           1954 – 1959

Aarno Koivisto                           1960

Juho Lievonen                           1961 – 1963

Eino Rosenberg                        1964 – 1973

Väinö Tammilehto                      1974 – 1981

Simo Nummi                              1982 – 1985

Veikko Javanainen                    1986 – 2001

Eila Mikola                                 2002 -  2007   

Ari W Sulin                                2008 -                         

 

Sihteerit

Antti Mörsky                              1954

Yrjö Leipälä                              1955 – 1956

Aarne Koskenniemi                  1957 – 1959

Erkki Alho                                 1960 – 1966

Yrjö Loikkanen                         1967 – 1984

Heikki Hahlman                         1985 – 1987

Markku Mäkinen                       1988 – 1993

Juhani Leino                             1994

Kalevi Vilenius                          1995 – 1996

Pirjo Varpela                             1997 – 2000

Rauno Taipale                           2001

Irmeli Aalto                                2002 – 2011

Mika Parkkali                             2012 - 2013

Petri Rajakorpi                          2014-

 

Rahastonhoitajat

Antti Mörsky                               1955 – 1957

Adolf Manninen                          1958 – 1959

Veikko Saine                              1960

Erkki Alho                                   1961 –1967

Juho Malja                                  1968

Erkki Alho                                   1969 – 1971

Aaro Ruotsinsalo                       1972 – 1980

Pertti Lasikari                             1981 – 1991

Eero Solakivi                              1992 – 1998

Petri Uitti                                    1999 –  2009

Marja Metsänkylä                       2010 - 2011

Ari W Sulin                                  2012 -

 

 

Puvn Porukkaa 1997 Norja
Veljekset 1996
EM-1996 Malmö
Pertti 1995 ja 1997
Pertti Ahomäki 1995 MM-kisat
Pertti Ahomäki 1998 EM-kisat
Pertti Ahomäki Laskeutuu 1996
viestijoukkue- Kyösti.Jaska, Leppäniemen Aulis ja Salosen Tane
Kari, Pertti ja irmeli kesällä 2004
PUV:n virkistypäivä 2002
Valmennustilaisuus Karhu-hallissa 2006
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n 50-vuotis juhlakokous 2004
PUV:n vuosikokous 2003
PUV:n vuosikokous 2003
PUV:n vuosikokous 2002
PUV:n vuosikokous 2002
PUV:n vuosikokous 2008
PUV:n vuosikokous 2008
PUV:n vuosikokous 2008
PUV:n vuosikokous 2008
PUV:n vuosikokous 2008