Yhteystiedot


Yhdistyksemme johtokunta 2021
 

Tehtävä  Nimi      Sähköpostiosoite  Puhelinnumero

Puheenjohtaja + rahastonhoitaja

Anne Liinamaa                      

anne.liinamaa@gmail.com
 
050 3462412
Varapuheenjohtaja  (web-sivujen ylläpito, harjoitusvuorot ja laskutus)

Jaakko Jäntti 

jaakkonator@icloud.com044 3055030

Sihteeri

Ilpo Kyllönenilpo.kyllonwn@gmail.com040 0963870

Jäsen

Pentti Vanhatalo

pj.vanhatalo@gmail.com 0400849130
Jäsen

Arto Prehti

prehtiarto@gmail.com-
JäsenTeppo Kivi           -0400446815
Varajäsen (lentopallon asiat)---

 

Vuoden 2021 johtokunta on nimettynä ylhäällä.

Johtokunnan jäseniin voi ottaa yhteyttä kaikissa seuran toimintaa koskevissa asioissa. Palautteet ja mahdolliset kehitysehdotukset käsitellään aina kokouksissa ja ne siis otetaan huomioon päätöksenteossa.

Muistathan ilmoittaa kun tapahtuu muutoksia jäsenrekisteritiedoissa. 
Myös sähköposteissa tapahtuneet muutokset yms. kannattaa ilmoittaa. Haluamme pitää seuran rekisterin ajan tasalla, jotta esim. tiedotus on nopeaa ja vaivatonta.